U dosadašnjoj praksi, naime, bilo dovoljno da službenici granične policije obave osnovnu kontrolu putnika jednostavnom proverom putnih dokumenata građana EU. Ipak sada će se dokumenta provjeravati u Šengenskom sistemu informacija (SIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.

Službenici granične policije Slovenije će, na primjer, detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prelazu. Ova uredba o sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke. Da bi se izbegle eventualne neugodnosti, svim putnicima se savjetuju da provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u posljednje dve godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni, prenose mediji. Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka.

Treba da provjere i da li su njihova putna dokumenta (lične karte, pasoši) važeća, zatim, kao i da informacije o stanju na graničnim prelazima pre polaska na putovanje, zatim da izaberu granične prelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u dijelovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje. Putnicima se savjetuje da izbegavaju putovanja tokom vikenda, osim ukoliko je rezervisan takav aranžman koji počinje i završava u danima vikenda, te da budu strpljjivi i slijede uputstva policijskih službenika na graničnim prelazima i unutar zemlje. Podsjeća se i da je u EU zabranjeno unositi meso, pa ni u sendvičima, i mliječne proizvode, dok su vođe, povrće, slatkiši, hrana za bebe i kućne ljubimce dopušteni, ali u ograničenim količinama.