Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

16.06.1992.godine srbski agresor je napao Bihać iz nekoliko pravaca. Jedan napad je izveden na području Golubića, drugi preko Dobrenice i treći iz pravca Pritoke preko Orljana. Napade su spriječili pripadnici TO, PL i pripadnici OdSD. Iako su uspjeli uz podršku teške artiljerije i tenkova probiti odbranu sela Dobrenica u kojem su zapalili nekoliko kuća mještana hrvatske nacionalnosti naše su snage uspjele vratiti selo gdje je uspostavljena linija odbrane.

Na pravcu Pritoka – Orljani naše snage su u kontra napadu uspjele odbaciti neprijatelja nanijevši im pri tome znatne gubitke u živoj sili i MTS-u. Tom prilikom naše jedinice zarobljavaju i prvi tenk T-55 na Pritočkom grabežu, koji je ušao u legendu imenom ” ŽABAC ” i jedan PAT sa municijom.
Tenk Žabac je prošao sva ratišta i ispravan je dočekao kraj rata.

Naši gubici u ovim napadima bili su: 3 poginula i 15 ranjenih boraca. Naše su jedinice na području Golubića uspjele uništiti jedan tenk, a jedan oštetiti kojeg je agresor uspio izvući.

Kako je bilo tog dana kad je zarobljen tenk 16.06.1992. godine možete pogledati u prilogu.

IZVOR: PETI KORPUS 1992.-1995. – brigadir Bejdo Felić.