Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Strategija, čija ukupna vrijednost projekata u izgradnji i onih koji će se tek graditi iznosi na desetke milijardi maraka, predviđa postupke i programe koje treba poduzeti da bi se utvrdile jasne odgovornosti za njenu provedbu.

Okvirna strategija saobraćaja u BiH, koju je nedavno usvojilo Vijeće ministara BiH, a usaglasili lideri svih političkih stranaka, objavljena je prije nekoliko dana na zvaničnoj stranici Ministarstva prometa i komunikacija BiH. Riječ je o strateškom dokumentu koji je predvidio sve najvažnije projekte u narednih 15 godina kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih projekata u BiH, od izgradnje autocesta, brzih cesta, željezničkih pruga, luka, mostova, pa sve do ulaganja u avioinfrastrukturu.

Usvajanje ove strategije, koja se odnosi na period 2015.-2030. godina, jedan je od uvjeta Evropske komisije da bi naša država mogla aplicirati za pristup fondovima Evropske unije, a predstavlja smjernicu za razvoj saobraćajnog sektora u BiH i prikazuje detalje za implementaciju svih projekata do 2030. godine.

Strategija, čija ukupna vrijednost projekata u izgradnji i onih koji će se tek graditi iznosi na desetke milijardi maraka, predviđa postupke i programe koje treba poduzeti da bi se utvrdile jasne odgovornosti za njenu provedbu.

Kada je u pitanju Federacija, u strategiji je navedeno da ukupna dužina autoceste koja je u upotrebi iznosi 92 kilometra te da infrastrukturu čini 40 posto magistralnih puteva, 39 posto regionalnih i 21 posto lokalnih puteva

Tako se na listi prioriteta, čija je izgradnja već u toku ili treba početi, a tiče se ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, nalazi oko 30 projekata, od čega se 12 odnosi na autoceste, pet na izgradnju brzih cesta, a deset na magistralne ceste. Ukupna vrijednost projekata koji se odnose na izgradnju autoputa, tačnije Koridora 5C, iznosi oko 4,2 milijarde eura (8,4 milijarde KM). Radi se o dionicama Nemila – Klopče, Mostar Jug – Zvirovići, Svilaj – Odžak, Tarčin – Ovčari, Žepče – Nemila, Mosta Sjever – Mostar Jug, Ovčari – Salakovac, Orašje – Tuzla i Žepče – Tuzla. Brza cesta Projekti na izgradnji brze ceste odnose se na dionicu Lašva – Nević Polje, Nević Polje – Jajce, Bihać – Velika Kladuša, Turbe – Donji Vakuf – Bugojno – Kupres – Livno – granica s Hrvatskom, ali i Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica s Hrvatskom.

U RS je planirana izgradnja 24 projekta koja se odnose na puteve te četiri zaobilaznice. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 3,3 milijarde eura (6,6 milijardi KM). U Distriktu Brčko jedan od najvećih projekata je ulaganje u Luku Brčko.

Kada je u pitanju razvoj avioinfrastrukture i tehničkih poboljšanja na aerodromima, u strategiji je navedeno da će u Sarajevski aerodrom od 2017. do 2019. godine biti investirano 40 miliona eura, u aerodrom u Mostaru za isti period 15 miliona eura, a u Tuzlanski aerodrom 25 miliona eura.

Iako je planirana investicija sa viših nivoa u Aerodrom Golubić, po svemu sudeći na takav projekat će Bišćani pričekati još 15 godina.

/abc