Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Dan otvorenih vrata Gradske uprave Bihać održavati će se svakog zadnjeg petka u mjesecu, u Salonu za vjenčanja Gradske uprave Bihać, u periodu od 10:00 do 12:00 sati. Građani će već u petak 27. oktobra 2017. godine imati priliku da komuniciraju sa čelnim ljudima izvršne i zakonodavne vlasti Grada Bihaća.

Ova aktivnost realizira se kao radijska emisija koja se uživo prenosi u program Radio Bihaća, a oni koji nisu u prilici da prisustvuju na licu mjesta, pitanja mogu postavljati putem programa Radio Bihaća.

Ukoliko na određena pitanja nije moguće dati odgovore na licu mjesta u sklopu Dana otvorenih vrata, na ista će se pismeno odgovara u što kraćem roku, tako da svi građani dobiju odgovore na postavljena pitanja.

Sam cilj Dana otvorenih vrata jeste pozicioniranje Grada Bihaća kao transparentne, društveno odgovorne i otvorene lokalne zajednice. Na tom putu Dan otvoreni vrata Gradske uprave Bihać ima zadatak da poboljša i unaprijedi komunikaciju između građana, gradonačelnika i gradskih vijećnika, te da se brže i efikasnije rješavaju zahtjevi građana, odnosno da se detektuju osnovni problemi sa kojima se građani susreću, kako bi se isti sistemski rješavali u saradnji sa nadležnim službama Grada i javnim preduzećima i ustanovama.