Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić boravio je danas u službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu.

U razgovoru sa premijerom USK Nijazom Hušićem istaknuto je da će Vlada Kantona kroz Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva intenzivno raditi na unaprjeđenju programa poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te da je neophodna saradnja kantonalnog i federalnog nivoa vlasti u kreiranju kvalitetnih programa podrške poljoprivrednom i ruralnom razvoju.
Na proširenom radnom sastanku sa predstavnicima kantonalne Vlade i Skupštine ministar Hrnjić je razgovarao o aktuelnim pitanjima iz resora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i o unaprijeđenju postojeće saradnje federalnog i kantonalnog nivoa vlasti.

Mehmed Ćenanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi USK istaknuo je da je u finalnoj fazi izrada Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2027. godine, sektorskog strateškog dokumenta koji će definisati i usmjeravati razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja ovog Kantona i modalitete unapređenja položaja poljoprivrednika.
Kada je u pitanju poticajna politika Vlada USK će kroz resorno ministarstvo u ovoj godini plasirati 12 miliona KM za razvoj poljoprivrede, istaknuo je Ćenanović.
Riječi je bilo i o Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH za period 2021-2027 a sa posebnom pažnjom analiziran je sektor mljekarstva s obzirom da USK najvećim udjelom sudjeluje u ukupnoj proizvodnji mlijeka na području FBiH.

Strateški je plan pomoći proizvođačima i biti u funkciji unaprjeđenja tog sektora uz usklađivanje modela poticanja sa standardima Evropske unije.
Službeni podaci ukazuju da 75 posto farmi u FBiH na posjeduje tek od tri do pet muznih grla i stav je Federalnog ministarstva da male proizvođače treba poticati da do kraja 2027. iz ranga malih dođu u rang srednjih proizvođača.