Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Tužilaštvo USK u toku 2017. godine riješilo je 2.027 od ukupno prisiglih 2.838 predmeta. Od toga 1.003 predmeta su prenešaena iz 2016., a 1.837 ih je zaprimljno tokom 2017.godine. Kazala je ovo danas na godišnjoj konferenciji za novinare glavna tužiteljica Fadila Amidžić, prezentirajući rezultate rada institucije kojom rukovodi.Tužilaštvo je u protekloj godini podiglo ukupno 1333 potužnice od toga su 963 osuđujuće, 21 odbijajuća i 34 oslobađajuće. Sami ovi pokazatelji govore o kvalitetu ove institucije, kazala je glavna tuižiteljica.

U oblasti privrednog kriminala i korupcije također su ostvareni pozitivni rezultati. Iz 2016. prenešeno je 254 premeta u 2017. godinu zaprimljena su još 182 tako da je Tužilaštvo u radu imalo ukupno 436 predmeta od čega je riješeno 222 predmeta. Što je za oko 22 posto više neko 2016. godine.Kad je u pitanju opći kriminal ukupno se radilo na 2381 predmeto od toga 1790 riješeno.Što se tiče ratnih zločima ukupno u radu je bila 21 prijava od čega ih je 15 riješenih, a šest ih je prenešeno u ovu godinu. Glavna tužiteljica naglašava da ovaj izvještaj pokazuje da je ovo Tužilaštvo jedno od boljih u FBiH. Izvještaj pokazuje da se kvalitet rada Tužilaštva poboljšao,da je bolji u odnosu na izvještaj iz 2016. godine,istakal je glavna tužiteljica.

Odjel za maloljetničke krivične predmete u Kantonalnom Tužilaštvu po svojim rezultatima može se svrstati među najbolje u državi. Samo tokom prošle godine Tužilaštvo USK je izreklo oko 30 odgojnih preporuka, dok druga tužilaštva u Federaciji to još nisu počela raditi, istaknuto je na konferenciji za novinare.

Kada su u pitanju predmeti korupcije zbog kojih se diže velika prašina u javnosti Tužilaštvo USK otvorilo je više istraga, podiglo brojne optužnice za određeni broj lica vode se i sudski procesi. Zbog takvih predmeta povremeno se pojavi neki politički pritisak na Tužilaštvo, uglavnom nekom vrstom natpisa na portalima. No, ako bude ozbiljnijih pritisaka i dokaza za to, znat ćete – kazala je glavna tužiteljica Fadila Amidžić.

Istovremeno, ovo Tužilaštvo je uspjelo utjecati na kaznenu politiku sudova u Kantonu Sarajevo i to ulaganjem žalbi na presude ali i rješenja koja su donosili sudovi.