Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Gradsku upravu Bihaća danas su posjetili predstavnici Ambasade Švicarske u BiH i UNDP-a u BiH. Dimka Stantchev Skeie, Viša savjetnica za socijalnu uključenost i upravu pri Švicarskoj ambasadi u BiH, Srećko Bajić, Viši programski oficir za saradnju pri Švicarskoj ambasadi u BiH i Goran Štefatić, UNDP menadžer MEG projekta upoznali su se, između ostalog, i sa rezultatima nezavisne evaluacije napretka Grada Bihaća na polju dobre uprave u sklopu projekta MEG.

Nakon izvršene evaluacije Grad Bihać obaviješten je da je u proteklih godinu dana ostvario je napredak u iznosu od 66 posto u odnosu na polazne rezultate iz 2016. godine što Bihać svrstava u grupu partnerskih jedinica lokalne samouprave s pristupom najvećem iznosu predviđenih grant sredstava.

„Projekat MEG našem gradu nije samo donio financijsku korist, već je napravio korak naprijed u reformi rada javne uprave i to u oblastima liderstva, transparentnosti u radu i uključivanju građana u procese donošenja odluka. Zahvaljujem Vladi Švicarske i UNDP u BiH što su nam omogućili da budemo dio ovog projekta zahvaljujući kojem će i naše javno preduzeće Vodovod Bihać izvršiti značajna ulaganja u vodovodnu mrežu s ciljem smanjenja gubitaka vode“ – kazao je gradonačelnik Fazlić.

Od strane nezavisnog evaluatora Grad Bihać ocijenjen je po “Grant metodologiji” kao jedinica lokalne samouprave sa najvišim stepenom ostvarenog napretka po traženim kriterijumima, te su Gradu Bihaću na osnovu tog rezultata dodijeljena grant sredstva u iznosu od 144.000,00 CHF ( 237.600 KM), koja će biti iskorištena u implementaciju infrastrukturnog projekta “Smanjenje fizičkih gubitaka na vodovodnoj mreži”.