Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Za  sutra je  zakazana sjednica Gradskog vijeća Bihać, na kojoj će vjećnici odlučivati o  Inicijativi za izmjenu Urbanističkog plana  užeg dijela  centra  grada. Inicijativu je prije izvjesnog vremena uputio vijećnik Nedin Dedić, u ime  investitora poduzeća „Elhana“ – „Bihaćka trgovina“ i Hotelsko-ugostiteljsko-turističkog dioničkog društva „Aduna“ d.d. u čijem vlasništvu su poslovni objekti koji se nalaze na Trgu Maršala Tita, a na kojima su sagrađeni nelegalni katovi. Po poslovničkoj poceduri  Gradskog  vijeća  o zaprimljenoj  imcijativi svoj stav iznio je i gradonačelnik  Šuhret Fazlić. Ocijenio je je negativno, obrazlažući to činjenicom da je postojeći  Urbanistički plan usvojen prije nepune tri godine, da odstupanje od datih urbanističko-tehničkih uvjeta predstavlja grubo, svjesno i samovoljno kršenje Urbanističkog plana, te da  ne postoji opravdana potreba da Grad pristupi njegovoj izmjeni.

U Gradskoj upravi Bihaća ističu  da su investitori  prilikom gradnje  objekata bili upoznati  sa važećom prostorno planskom dokumentacijom  na osnovu koje  su i dobili  dozvole za građenje. Međutim, iako su bili upoznati  sa  dozvoljenim mogućnostima izgrađenosti  objekata, ipak ih  se nisu   pridržavali, te su ih svjesno prekršili uvećavajući  spratnost, odnosno površinu svojih objekata.

Gradonačelnik Fazlić naglašava, da se ovakvim postupanjem  zanemarivanja zakonskih odredbi prilikom gradnje, te naknadnim podnošenjem incijative  za izmjenu Urbanističkog plana u svrhu legalizacije  nelegalno izgrađenih dijelova objekata, investitori krajnje drsko ponašaju, što samo dodatno komplicira i onako složeno stanje.

Kako je vidljivo,  bespravna gradnja je i  bitno političko pitanje, u platformi koju su potpisale stranke koje trenutno čine većinu u Gradskom vijeću Bihaća (GS, SDP, A-SDA i DF) prilikom stupanja u koaliciju. U pomenutoj platformi  između ostalog  stoji: da  se neće  dozvoliti legalizacija bespravno podignutih katova u centru grada, koji teško narušavaju njegov izgled i čija bi eventualna legalizacija dovela do općeg bezakonja u oblasti gradnje.