Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Služba za zapošljavanje USK u proteklom mjesecu, uz partnersku pomoć Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, Obrtničke komore, Poljoprivrednog zavoda, medija i Lokalnih zajednica, u svim općinama USK-a, izvršila je prezentaciju Programa poticaja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede, po Javnom pozivu koji je raspisan 09.novembra 2015.godine.
Interes poljoprivrednika i javnosti u USK-u za ovaj Program poticaja i raspisani Javni poziv bio je iznad očekivanja, što je rezultiralo brzim zatvaranjem Javnog poziva i velikim brojem prijavljenih aplikanata iz USK.

– Raspoloživa sredstva za realizaciju ovoga Programa zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi su 3 miliona KM, a na Javni poziv, zaključno sa 23.11.2015.godine u 14,40 sati, ukupno se prijavio 571 aplikant iz svih kantona u Federaciji BiH.

– Ukupan broj prijavljenih aplikanata za korištenje ovih poticajnih sredstava iz USK je 223 ili 39% od ukupnog broja prijavljenih u svim kantonima, prije zatvaranja Javnog poziva.
– Od ukupno prijavljenih 223 aplikanta, njih 218 su se prijavili kao novoregistrirani obrt, a 5 aplikanata su prijave za poticajna sredstva podnijeli kao postojeći obrti.
– Od 218 aplikanata koji su se prijavili kao novoregistrirani obrt, njih 23 su pored vlastitog zapošljavanja aplicirali i za zapošljavanje jednog dodatnog radnika.
– Od 218 prijavljenih aplikanata 189 njih su muškarci prosječne starosne dobi od 44 godine, a 29 osoba su žene, prosječne starosne dobi, također 44 godine.

– Najstarija muška osoba prijavljena za korištenje poticaja ima 61 godinu, a najmlađa 18 godina.

– Najstarija ženska osoba prijavljena na Javni poziv ima 60 godina, a najmlađa 25 god.

– Broj prijavljenih aplikanata na Javni poziv, po općinama u USK-u je slijedeći:

o 52 Cazin
o 43 Velika Kladuša
o 36 Bosanska Krupa
o 33 Sanski Most
o 24 Ključ
o 15 Bihać
o 9 Bužim
o 6 Bosanski Petrovac

– Od 5 aplikacija za poticaje zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi koje su podnijeli postojeći obrti, njih 2 su iz Bihaća, i po jedan iz Cazina, Ključa i Sanskog Mosta.
Podnesene aplikacije za poticaje samozapošljavanja i zapošljavanja u poljoprivredi trenutno su u fazi provjere upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i provjere ispunjavanja ugovora iz dosadašnjih kreditnih i bespovratnih poticaja koju vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede.

Nakon završetka ove provjere u Federalnom ministarstvu poljoprivrede spiskovi aplikanata koji su prošli ove provjere dostavit će se Službi za zapošljavanje USK-a koja će u roku od 60 dana sa aplikantima potpisati Ugovore o korištenju poticaja, nakon što isti prije toga dostave dokaze o registraciji obrta i drugu potrebnu dokumentaciju, o čemu će aplikanti biti na vrijeme obaviješteni.
Prema raspoloživim informacijama iz Federalnog ministarstva poljoprivrede i Federalnog zavoda za zapošljavanje u januaru 2016.godine očekuje se raspisivanje Javnog poziva za novu tranšu Programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja u poljoprivredi u 2016.godini.

Koristimo se ovom prilikom da svim poljoprivrednicima i aplikantima u USK-u zahvalimo na iskazanom interesu za Program poticaja zapošljavanja u poljoprivredi, a svim partnerima, a posebno medijima zahvalimo za pomoć u prezentaciji Programa poticaja i njegovog približavanja njegovim korisnicima, poljoprivrednicima.

Rifat Dolić, direktor JU SZZ USK Bihać