Nakon što je Biscani.net portal prenio objavu “Signalizacija za opasnost na cesti grana drveta i najlonska kesa”, usposlenici KOMRAD Bihać su reagovali na terenu i postavili novi poklopac, šaht.

Krađa poklopaca i rešetki sa šahtova na ulicama radi prodaje u željezo jedno je od ”najpopularnijih” krivičnih djela. Nema pravila o mjestu i vremenu gdje se ovi prekršaji dešavaju, mada se najviše dešavaju za vrijeme noćnih sati.

Jasne su i štete i posljedice koje mogu nastati,a to su da pješaci vrlo lako mogu slomiti nogu, ili čak zadobiti teže povrede. Automobili lako mogu da se oštete, a nije nemoguće i da dođe do sudara zbog oveće rupe na cesti.

Nadležne institucije su brzo reagovale i postavili novu rešetku, BISCANI.NET portal vam donosi fotografiju sa terena.

Ovim putem molimo sve nadležne institucije, u ime građana, da provjere po lokalnim ili kantonalnim firmama koji otkupljuju šahtove kao metal, te da reaguju prema istima.

Ukoliko ne budu imali kome prodati ovu vrstu metala u ovom obliku, vjeruje se da će se smanjiti broj vandalskih slučaja ove vrste.