Nakon popularnog “prebrojavanja”, pozicija i predlagači rješenja su očigledno spoznali da nemaju dovoljan broj glasova, pa je predlagač materijala, u ovom slučaju premijer povukao predložene materijale.

Nažalost, na kraju ove političke sage i trećeg neuspjelog pokušaja rješavanja problema na Univerzitetu, ispaštat će studenti i roditelji studenata, koji mirno posmatraju ovu situaciju.

Kriza vlasti u USK se produbljuje.

/usn.ba