Danas je u Privrednoj komori USK održan prvi sastanak Organizacionog odbora 15. Međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS 2017.

Uz članove Organizacionog odbora, sastanku su prisustvovali i predstavnik generalnog pokrovitelja – Vlade USK, premijer Husein Rošić, kao i predstavnik pokrovitelja i suorganizatora – Grada Bihaća, savjetnik gradonačelnika Edin Moranjkić.

Članovi ovogodišnjeg organizacionog odbora sajma EKOBIS 2017. su:
1. Salih Dedić – Vlada USK
2. Nijaz Lipovača – Grad Bihać
3. Jasmina Ibrahimpašić – Univerzitet u Bihaću
4. Jasminka Šuško – predsjednica Skupštine TZ USK
5. Mehmed Felić – predsjednik UO PK USK
6. Enes Arapović – Obrtnička komora USK
7. Emina Štrkljević – JP NP Una
8. Edham Hodžić – Poljoprivredni zavod USK
9. Jasmina Džigumović – Razvojna agencija USK
10. Gorica Bukić – JP RTV USK
11. Enesa Hrustanović – JP RTV Bihać
12. Aida Memagić – Bihaćka pivovara d.d.
13. Nermin Nino Kasupović – NDM Agency Bihać
14. Ermin Lipović – JU SRC „Luke“, Bihać
15. Nihad Šušnjar – PK USK
16. Enes Ružnić – PK USK
17. Sanela Sabljaković – PK USK
18. Nejra Talić – PK USK

Premijer Rošić je izrazio punu podršku Vlade USK organizaciji sajma, te je naglasio da je Vlada već obezbjedila financijsku podršku. Savjetnik gradonačelnika Moranjkić je također izrazio podršku i spremnost Grada u organizaciji i realizaciji sajma.

Generalni sekretar PK USK Nihad Šušnjar je izvjestio prisutne o već odrađenim aktivnostima u organizaciji sajma, od marketinških aktivnosti do već prijavljenih izlagača.
Kao jednu od najvažnijih novina ovogodišnjeg sajma je naglasio niže cijene izlagačkog prostora, što bi trebao biti jedan od glavnih poticaja za veći broj prijava ove godine.

Ovogodišnja sajmska manifestacija tematizirat će Vodu, odnosno njen sveukupni prirodni, biološki, ekonomski i ekološki značaj za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Upravo ove godine završava generacijski projekt, odnosno uspostava potrojenja za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u gradu Bihaću. Puštanjem u rad ovog postrojenja kvaliteta vode rijeke Une u samom gradu i nizvodno od mjesta ispuštanja biti će značajno poboljšana što će imati pozitivne efekti na zaštitu prirode i bio diverzitet u cjelini.

Organizacioni odbor će se sastajati jednom sedmično do početka sajma, a ima za cilj realizirati sajam EKOBIS 2017. u smislu marketinga, organizacije svih pripremnih, provedbenih i završnih aktivnosti za uspješno održavanje sajma koji će održati u Bihaću, od 14.09. – 16.09.2017. godine na prostoru Sportsko- rekreativnog centra Luke.