Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić razgovarao je danas sa predstavnicama MFS-EMMAUS. Humanitarna organizacija Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS je osnovana početkom 1999. godine u Gračanici – Bosna i Hercegovina, sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva kojima je ta pomoć potrebna.

Tokom dugogodišnjeg djelovanja u BiH i široj regiji, MFS-EMMAUS je realizirao niz projekata kojima je pružena pomoć za više hiljada korisnika, uključujući izbjeglice, raseljena lica, žrtve trgovine ljudima, stare i iznemogle osobe, beskućnike, osobe sa intelektualnim poteškoćama, mlade sa problemima i mlade iz ugroženih/rizičnih grupa.

U posljednje vrijeme aktivni su na području Unsko-sanskog kantona, gdje u općini Velika Kladuša pomažu migrantima, osiguravajući im obroke i odjeću. Premijer Rošić se zahvalio predstavnicama MFS na njihovoj pomoći migrantima ali i ovdašnjim vlastima u rješavanju problema osiguravanja obroka za veliki broj migranata na ovom području.