Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća bit će na čelu tima koji će provesti sve potrebne aktivnosti za pregovore o investiranju u lječilište Gata.

Zaključak je to sa današnjeg radnog sastanka u kabinetu premijera gdje je dr. Rošić prezentirao pismo namjere potencijalnog ulagača iz Njemačke, zainteresovanog za ulaganje u kapacitete lječilišta Gata.

Pored čelnih ljudi Vlade Kantona i Grada Bihaća, u timu će biti angažovani i ministar zdravstva i socijalne politike Hazim Kapić, predstavnici Razvojne agencije USK, Kantonalnog pravobranilaštva i menadžmenta lječilišta.

Unatoč potencijalu lječilišta, na žalost, u zadnjih 20 godina nije bilo ozbiljnijih ulaganja u rekonstrukciju,a projekti izgradnje bazena stali su na idejnim projektima. Timski rad kantonalne i gradske vlasti na pripremama za poslovni odgovor na već iskazanu namjeru za ulaganje započet će već danas, rečeno je, a osnova je i na kojoj će temeljiti ovaj kapitalni projekat za razvoj zdravstvenog sektora ali i banjsko lječilišnog turizma na ovom području.