Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

S obzirom na činjenicu da je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 27.12.2016. godine donijelo Odluku o ograničavanju upošljavanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Bihać za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, a konkurs za prijem dva inžinjera u JP Vodovod objavljen je odmah sutradan 28.12.2016. godine, u cilju transparentnosti i tačnog informisanja javnosti Gradska uprava, odnosno Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša uputila je saopštenje za javnost.

Kako je u javnim glasilima FBIH-a i USK-a objavljen konkurs JP Vodovod d.o.o. Bihać za prijem dipl. inženjera elektrotehnike i dipl. inžinjera hemije, u cilju tačnog i pravovremenog informisanja javnosti obavještavamo da je procedura prijema tih inžinjera otpočela još u mjesecu julu ove godine i da ju je neophodno sprovesti za nesmetani rad postrojenja.

Naime, u sklopu projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Grada Bihaća (KfW) izgrađeno je i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje po predviđenom planu mora započeti sa radom u mjesecu januaru 2017. godine. U sklopu navedenog projekta Grad Bihać ima obavezu da preko JP Vodovod, koje će upravljati sa navedenim postrojenjem, zaposli 11 radnika kako bi se omogućio nesmetan rad postrojenja.

JP Vodovod d.o.o, Bihać iz reda zaposlenih prerasporedit će devet radnika određene struke, a kako u svom sastavu nema potrebne inžinjere raspisan je konkurs za prijem istih.

Ukoliko Grad Bihać pravovremeno ne obezbjedi neophodne stručnjake izvođać radova na postrojenju „Pfeiffer“, koji ima obavezu da zajedno sa JP Vodovod radi na postrojenju i obučava zaposlene u trajanju od jedne godine, angažovat će vlastite kadrove što bi bilo značajno skuplje za Grad Bihać te bi Grad snosio sankcije od strane KfW banke zbog neispunjavanja preuzetih obaveza na vrijeme.