Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Klub SDA u GV Grada Bihaća se odlučio osvrnuti na tematsku sjednicu vijeća o stanju u sportu u gradu Bihaću održanoj 06.06.2017. godine.

Sama priprema sjednice od strane gradske uprave je urađena na dosta neozbiljan i neprofesionlan način, uz opšte odobravanje većine u gradskom vijeću.

Valjda bi normalno bilo da su predstavnici gradske uprave obišli sve klubove, sportske ustanove i terene, te donijeli gradskom vijeću stvarne pokazatelje sa terena o stvarnom stanju u sportu.

Klub SDA podsjeća sportske radnike i građane grada Bihaća da se prisjete perioda protekle četiri godine gdje je uloženo u sportsku infrastrukturu 4,7 miliona KM.

Vodilo se računa o svim sportskim kolektivima i sportskoj infrastrukturi kako u gradskim tako i ruralnim područjima.

Sportaše našeg grada pozivamo da ocjene svoj status i brigu većine u gradskom vijeću o stanju u sportu danas.

Ponuđenim konkretnim zaključcima od strane Kluba SDA koji su nažalost odbijeni od većine u gradskom vijeću željeli smo spriječiti gašenje sportskih klubova i sporta uopšte u gradu Bihaću.
Budžetskom raspodjelom Klub SDA je predložio da sredstva u visini od 420.000 KM preusmjere u spport predlažući korake za implementaciju istih.

Pitamo se iz kojih razloga parlamnetarna većina nije prihvatila jedan od zaključaka Kluba SDA da se održi radan sastanak gradskog vijeća sa skupštinom sportskih saveza i sportskih klubova.

Prijedlog mjera-zaključaka Kluba vijećnika SDA Bihać sa tematske sjednice “Informacija o stanju sporta u Gradu Bihaću“

1. U rebalansu Budžeta Grada Bihaća za 2017. godinu planirati dodatna sredstva u iznosu od 200.000 KM čime bi se zadovoljile potrebe od 69 sportskih kolektiva u Gradu Bihaću.

Nosilac: Služba za društvene djelatnosti, Gradski sportski savez, Gradonačelnik, Služba za budžet i trezor,

Rok: Juli-august 2017. godine

2. U rebalansu Budžeta Grada Bihaća za 2017. Godinu planirati dodatna sredstva u iznosu od 25.000 KM neophodnih za plate usposlenika Gradskog sportskog saveza,

Nosilac: Služba za društvene djelatnosti, Gradski sportski savez, Služba za budžet i trezor.
Rok: Juli-august 2017. godine

3. Za redovno finansiranje NK Jedinstva u takmičarskoj sezoni u rebalansu budžeta za 2017. godinu obezbijediti dodatnih 150.000 KM,

Nosilac: Služba za društvene djelatnosti, Služba za budžet i trezor i NK Jedinstvo
Rok: Juli-august 2017. godine

4. Manifestacije kojima se podupiru različite sportske manifestacije i sportski događaji vratiti pod okrilje Gradskog sportskog saveza. Za iste u rebalansu obezbijediti dodatnih 20.000 KM,
Nosilac: Služba za društvene djelatnosti, Gradski sportski savez, Služba za budžet i trezor.
Rok: Juli-august 2017. godine

5. Zadužuju se predsjednici klubova i sportskih kolektiva i njihovi upravni odbori da maksimalnu pažnju posvete povećanju vlastitih prihoda kroz prikupljanje donacija, marketing, sponzorstvo i slično,
Nosilac: Svi sportski klubovi u gradu Bihaću
Rok: Konstantan

6. Kako u 2017.godini nema sredstava za izgradnju sportske infrastrukture potrebno je obezbijediti sredstva u rebalansu budžeta za 2017 godinu u iznosu od 25.000 KM kod JU Sport, odmor i rekreacija kako bi se sanirale posljedice nevremena i obezbjedili normalni uslovi za rad sportskih kolektiva grada Bihaća,

Nosilac: Služba za budžet i trezor i JU Sport, odmor i rekreacija.
Rok: Juli-august 2017. godine

7. Posebnu pažnju u radu posvetiti mladima i radu sa mladima i djecom pri čemu je potrebno ostvariti tjesnu saranju sa obrazovnim institucijama u gradu Bihaću, te društvom profesora tjelasnog odgoja,
8. Napraviti zajednički radni sastanak gradskog vijeća sa skupštinom sportskih klubova,
9. Formirati radnu grupu koja će posjetiti sve sportske klubove, dvorane te onda sačiniti realan izvještaj sa prijedlogom mjera,
Nosilac: Gradski sportski savez, Sportski kolektivi grada, obrazovne institucije,
Rok : Konstantan

Klub vijećnika SDA Bihać