Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Na sastanku Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Unsko-sanskog kantona u Bihaću izražena je zabrinutost zbog aktuelne situacije u Šumsko-privednom društvu Unsko-sanske šume izazvane krizom i probijanjem rokova u odabiru tijela upravljanja Društvom, što može imati nesagledive posljedice.

Navode da, s obzirom da se do sada kasnilo sa izborom Nadzornog odbora, a potom i sa izborom direktora ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa, već mjesec i po dana se kasni i sa ugovaranjem poslova i izvršavanjem redovnih zadataka, čime se ozbiljno ugrožava poslovanje Šumsko-privrednog društva.

U Sindikatu smatraju da će takvim neozbiljnim postupanjem biti dovedena u pitanje egzistencija 570 radnika i njihovih porodica, kao i sudbina svih ostalih koji su poslovno vezani za Šumsko-privredno društvo.

Precizirali su da je ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa jedno od najvećih, ali zasigurno i najstabilniji pravni subjekt na području Kantona, koji svoje obaveze uredno izvršava. Također, to Šumsko-privredno društvo među rijetkima u FBiH posjeduje i FSC Certifikat koji je značajan, kako za samo Društvo, tako i za drvoprerađivače koji svoje proizvode plasiraju na inostrano tržište.

– Kriza poslovanja, te eventualni zastoji u ispunjavanju obaveza mogu dovesti do ukidanja FSC Certifikata, čime bi bila napravljena ogromna šteta za Društvo. Sindikat zahtijeva od Vlade USK i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da preduzmu potrebne mjere i radnje kako ubuduće ne bi bio upitan izbor Nadzronog odbora i Uprave Društva u zakonom predviđenim rokovima, a radi osiguranja nesmetanog poslovanja Društva – saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.