Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike prihvaćeno je i proslijeđeno Skupštini Kantona, mišljenje na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu FBiH kojim se omogućava obavljanje privremenih i povremenih poslova a izmjenom je propisano je da se za obavljanje privremenih i povremenih poslova može zaključiti ugovor i sa studentom.

U skupštinsku proceduru proslijeđen je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, obrađivača Ministarstva pravosuđa i uprave.

Članovi Vlade prihvatili su prijedlog Plana aktivnosti o provođenju strategije za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2027. godine.

Iz resora Ministarstva privrede, na sjednici održanoj danas, Vlada USK donijela je Odluku o kriterijima raspodjele namjenskih sredstava za koncesije iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti i fondovima.

Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji i postupak dodjele sredstava utvrđenih u budžetu Ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima. Ovaj program, za koji će biti raspisan javni poziv, ima za cilj pružiti podršku gradovima/općinama Unsko-sanskog kantona za finansiranje/sufinansiranje projekta od značaja za gradove/općine i to: izrada projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture (građevinski projekti, geološka i geomehanička ispitivanja), izgradnja infrastrukture (putevi, mostovi, zaštitini i potporni zidovi), izrada projektne dokumentacije za sanaciju devastiranih prostora i klizišta usljed vremenskih nepogoda, te saniranje posljedica vremenskih nepogoda po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i otklanjanje štetnih posljedica eksploatacije prirodnih resursa, prirodnih nepogoda i katastrofa.

Sredstva za implemetaciju ove odluke utvrđena su u iznosu od 500.000 KM.

Donesena je i Odluka o kriterijima raspodjele sredstava iz budžeta Ministarstva privrede sa pozicije kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima za oblast turizma. Javnim pozivom biće raspoređeno 300 000 KM za projekte pružanja podrške gradovima/općinama na području Unsko-sanskog kantona u realizaciji infrastrukturnih projekata koji će doprinijeti razvoju turizma.
Vlada Kantona podržala je i prijedlog za dodjelu granta od 60 000 KM Privrednoj komori USK za realizaciju projekta Jačanje kapaciteta ljudskih resursa u privredi.

Za podršku u radu Centara za razvoj inkluzivnih praksi, za JU Osnovna škola Harmani II, Bihać dodijeljen je grant u iznosu od 15.000 KM.

I ove godine Vlada USK podržaće rad Akademije nauka i umjetnosti BiH sa grantom u iznosu od 50.000 KM, za programske i projektne naučnoistraživačke, umjetničke i izdavačke aktivnosti Akademije.
Iz budžeta Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike za 2023.godinu, iz sredstava za grantove neprofitnim organizacijama dodijeljena su sredstva za pomoć u radu javnih kuhinja u iznosu od 50.000 KM te za kantonalna udruženja osoba sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 24.500 KM.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, na 66. sjednici, Vlada Kantona odobrila je grant Općini Sanski Most za rekonstrukciju igrališta DTV Partizan u iznosu od 50.000 KM.
Skupštini Kantona na razmatranje je upućen prijedlog Odluke o iskazivanju javnog interesa za radom i finansiranjem privatne osnovne škole u sastavu JU Katolički školski centar „Ivan Pavao II” Bihać.

(vladausk.ba)