Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Predstavnici Udruženja hotelijera i restoratera, te predstavnici Udruženja za zaštitu ljudskih prava pušača u BiH istakli su da bi zbog ovakvog zakona u trenutnom obliku, koji je najrigorozniji u svijetu, bez posla moglo ostati nekoliko desetaka hiljada ljudi u FBiH. Zbog toga je 1710 malotrgovaca i ugostitelja iz 10 kantona prije nekoliko dana predalo Ministarstvu zdravstva FBiH svoje prijedloge izmjena Nacrta zakona, u kojima traže manje restriktivne mjere, te se protive potpunoj zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima, koji ovaj zakon nalaže.

Dok ne bude poznato da li će njihovi zahtjevi biti uvaženi ili ne mi smo provjerili na kojim tačno mjestima se po ovom Nacrtu zakona zabranjuje pušenje.

Zabrana čak i u privatnim vozilima

Kada je u pitanju konkretna zabrana pušenja na javnim mjestima u Nacrtu zakona se u drugom poglavlju kratko navodi da se “zabranjuje upotreba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu”. Upotreba duhanskih proizvoda za pušenje zabranjuje se čak i u privatnim vozilima u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Preciznijih pojašnjenja nema, već se samo u Članu 2. navode definicije pojednih pojmova poput javnog zatvorenog prostora, javnog skupa, radnog mjesta u kojima će, ako stupi na snagu zakon u ovome obliku, biti zabranjeno pušenje.

Tako se javni zatvoreni prostor definiše kao “svaki prostor, koji ima krov ili tavanicu i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih stijena, javno dostupan i namijenjen individualnom ili zajedničkom korištenju, bez obzira na pravo vlasništva ili pravo pristupa, a između ostalih, obuhvaća zajedničke prostore u stambenim zgradama, sve prostore u građevinama u kojima su smještene javne institucije, ustanove i preduzeća te sve prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz oblasti javnog prevoza, zdravstva, socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, trgovine, trgovački centri, prostori namijenjeni obavljaju usluţnih djelatnosti, sporta i rekreacije, ugostiteljstva, smještaja i turizma, kulture, umjetnosti i nauke, sajmova i izložbi, te prostore iz djelatnosti medija, igara na sreću, vjerskog, političkog i građanskog okupljanja, kao i svaki povezani i drugi pripadajući zatvoreni prostor, kao što su hodnici, liftovi, stepeništa, predvorja, zajedničke prostorije, toaleti, čekaonice, kantine, pomoćni objekti, magacini, podrumi, garaže”.

Pušenje neće biti dozvoljeno ni na javnom skupu, koje je “svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru”.

Izuzeci od zabrane

Iz udruženja PROI koje radi na projektu zabrane pušenja na javnim mjestima pojasnili su nam da se to odnosi i na utakmice, koncerte na otvorenom, te bilo kakve druge organizovane skupove.

S obzirom na to da se u Nacrtu zakona ne navodi da će pušenje biti zabranjeno na javnim otvorenim prostorima, to znači da će pušači moći uživati u cigaretama na ulicama, šetalištima, parkovima…

U trećem poglavlju Nacrta se navode izuzeci od zabrane pušenja u javnim prostorima. Tako je pušenje dozvoljeno za pacijente u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama i u drugim ustanovama koje pružaju usluge socijalne njege mentalno oboljelim licima, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone i ako medicinske i psihološke indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem.