Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona, u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH organiziralo je danas, u Bihaću zajednički sastanak predstavnika svih organa uprave USK tematski posvećen praktičnoj primjene dokumenta „Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH“.

Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave u Vladi USK i pomoćnik za pravosuđe, upravu i upravljanje ljudskim resursima Vahid Ćoralić informisali su sudionike sastanka o provedbi dokumenta Politika upravljanja ljudskim resursima te o modalitetima za unaprijeđenje postojećeg zakonodavnog okvira službeničkog sistema.

Prezentovan je i model sufinansiranja za stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj službi koji je strateški planiran s ciljem da doprinese razvoju ljudskih resursa a time i ukupnoj efikasnosti rada državne uprave.