Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Piše: Biscani.net

U sklopu projekta pod nazivom “Zakon i (ne)red,” kojeg provodi Balkan Investigative Reporting Network, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, pod koordinacijom doc. dr. sc. Ajne Jodanović, aktivno su sudjelovali u otvaranju dijaloga između mladih ljudi i organa koji se bave pitanjem sigurnosti.

Kroz ispitivanje postojećeg stepena povjerenja mladih prema institucijama sigurnosti, osnovni cilj ovog projekta bio je potaknuti mlade i predstavnike institucija da pronađu načine za unaprjeđenje ovog odnosa. U skladu s tim, nakon održanih sastanaka u Sarajevu i Mostaru, danas je u Bihaću organiziran susret studenata Pravnog fakulteta s ministrom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog Kantona, Živkom Božidarom.

Nakon višesatne diskusije, dogovoreni su daljnji koraci s ciljem poboljšanja transparentnosti institucija koje se bave pitanjem sigurnosti. Prvi korak u tom smjeru odnosi se na izradu dokumenta sa smjernicama koji će biti javno objavljen i dostupan građanima te široj javnosti.

Ove aktivnosti provodit će se u okviru predmeta “Međunarodni odnosi i sigurnosne studije,” pod koordinacijom doc. dr. sc. Ajne Jodanović, uz podršku Balkan Investigative Reporting Network.

(Biscani.net)