U Bihaću je danas održana 20.sjednica Štaba civilne zaštite grada Bihaća. Članovi štaba nakon opsežne rasprave usvojili su Poslovnik o radu Štaba , godišnji izvještaj o prikupljanju , raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za 2016.godinu , te Prijedlog Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade grada za 2017.godinu.

Podršku je dobio i Prijedlog Programa aktivnosti Štaba civilne zaštite grada Bihaća za 2017.godinu.