Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

U ovim danima se održava 3. manifestacije „Dani islamske tradicije Bošnjaka“, koju organizira Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka i koja ima za cilj da široj javnosti predstavi fragmente islamske tradicije Bošnjaka. U sklopu ove manifestacije, u četvrtak, 10.11.2022. godine, upriličena je promocija zbornika radova „Imam Ebu Hanife“, koja iz različitih aspekata i perom bosanskih muslimanskih intelektualaca, rasvjetljava lik i djelo jednog od najvećih učenjaka islama. Ovaj zbornik radova je proistekao iz istoimene naučne konferencije koja je prošle godine održana u Sarajevu.

Promotori ovog vrijednog djela su bili direktor i viši naučni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka dr. Ferid Dautović i dr. Elvir Duranović, te profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i autor stručnog rada koji je uvršten u ovaj zbornik prof. dr. Sulejman Topoljak.

Dobrodošlicu na ovu promociju, prisutnima je poželio dekan Islamskog pedagoškog fakulteta prof. dr. Hajrudin Hodžić, dok je moderator programa mr. Haris-ef. Veladžić predstavio promotore i fragmente knjige koja je u fokusu promocije.

Svojim prisustvom, značaj ovoj promociji je ukazao muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. On se zahvalio promotorima i izdavačima ovog djela, te se osvrnuo na ključne vrijednosti koje je donio imam Ebu Hanifa.

„Ebu Hanife je vrhunski stručnjak iz oblasti šerijatskog prava i mudžtehid po čijoj pravnoj školi vijekovima muslimani praktikuju svoje obredoslovlje i druge vjerske obaveze. Ono u čemu ga u dobroj mjeri mogu povezati sa Bosnom i Bošnjacima, jeste da je u izvore šerijatskog prava uvrstio pricip „’urf“ ili običajno pravo ili pravna norma u tradiciji naroda, gdje je dao na težini običajima koji nisu u suprotnosti sa šerijatskim propisima, a koji su korisni i dobri, te svojstveni nekom narodu. Slobodno mogu kazati da je ovaj princip bio jedan od važnih razloga lakšeg probijanja islama među narode koji drže do svojih običaja i tradicije kao što su Turci, Bošnjaci, Albanci i dr. Fascinantna mi je njegova oštroumnost i obrazloženja koja je davao kao dokaz svojim pravnim mišljenjima. Ova knjiga je sigurno odličan alat da iz pera bosanske uleme saznamo brojne propise, stavove i argumentaciju koju je imao imam Ebu Hanife.“ – rekao je muftija Kudić.

Dr. Ferid Dautović je predstavio rad Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, te detaljno predstavio radove i autore radova koji se nalaze u ovom zborniku o imamu Ebu Hanifi, referišući se na neke važne segmente iz njegovog života.

„Primarni zadatak Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka jeste da našu tradiciju naučno valoriziramo. Mi imamo neku tradiciju koja je prošlost, tradiciju koju živimo i živu tradiciju koju živimo. Tu živu tradiciju stalno moramo propitivati. Tradicija ne smije biti limitirajuća za prosperitetan život, ona mora biti inspiracija. Mi smo u ovom zborniku o našem velikanu Ebu Hanifi sabrali dvadeset i četiri rada. Cilj nam je da do što većeg broja ljudi dođe ovaj rad, jer se radi o iznimno kvalitetnom materijalu koji je bio nasušna potrebna za naš narod. Iako je dominantna naša spoznaja Ebu Hanife preko obredoslovlja, ova knjiga nudi dosta šire razumijevanje njegovog života i rada.“ – kazao je dr. Dautović.

Prof. dr. Sulejman Topoljak je govorio o nekim konkretnim propisima koji su proistekli iz hanefijskog mezheba, a koji su na pravi način afirmisali islamsko učenje. On je govorio o Ebu Hanifi kao osobi koga su njegovi simpatizeri predstavljali kao nepogrešivog, a njegovi kritičari kao ortodoksnog neznalicu, što je očito pretjerivanje i u jednom i u drugom taboru.

„Ebu Hanife je bio alim u punom smislu te riječi. Fascinantno je čitati njegove prepiske i razgovore sa vladarima njegovog vremena, gdje je u širokom luku zaobilazio njihove dvore i palate, te se posvetio znanju, izučavanju, te svom svakodnevnom poslu. Njegova velika popularnost, zavidno znanje i otvoren um u donošenju brojnih rješenja je nailazio na opstrukciju predstavnika vlasti, ali je zbog njegovog iskrenog i predanog rada Uzvišeni Allah sačuvao njegovo učenje. Neki njegovi simptatizeri su govorili da svaki hadis koji nije u skladu sa mišljenjem Ebu Hanife treba drugačije interpretirati i uskladiti ga sa mišljenjem Ebu Hanife ili ga odbaciti, što je neprihvatljivo. Dok neki drugi kažu da je poznavao svega nekoliko desetina hadisa i da nije relevantan učenjak, što je također netačno i nonsens. E zbog toga je ova knjiga važna, da naučnom valorizacijom rasvijetli brojne segmente njegovog života, pogotovo ovaj politički život u njegovom vremenu.“ – rekao je dr. Topoljak.

O značaju ovog djela je govorio viši naučni saradnik u Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka hafiz dr. Elvir Duranović.  On je govorio o utemeljenju naučnog puta islamskim naukama za što je najviše zaslužan Ebu Hanife, te se osrvnuo na značaj Ebu Hanife za bosanskohercegovačke muslimane.

„Mi smo o Ebu Hanifi do sada govorili kroz prijevode i kraće životopise i ovo je prvi put kada govorimo o Ebu Hanifi koji je svojim intelektualnim angažmanom predstavlja jedan svojevrsni međaš u cjelokupnom intelektualnom naslijeđu muslimana, budući da je on svojim djelima trasirao put akaidskoj literaturi, kroz svoja djela iz šerijatskog prava i metologije šerijatskog prava, trasirao je put ovim naukama i na kraju je utemeljitelj i mezheba. Njegovi učenici su bili učitelji onima koji su utemeljili druge mezhebe i možemo slobodno reći da od Ebu Hanife počinje sistematično bavljenje islamskim naukama.“ – poručio je hafiz Duranović.

Knjiga „Imam Ebu Hanife“ je zbornik radova sa naučnog skupa koji je 14. i 15. decembra 2021. godine održan u Gazi HUsrev-begovoj biblioteci. Sadrži dvadeset i četiri rada o imamu Ebu Hanifi iz pera naše uleme. Izlaganja su bila podijeljenja na pet oblasti; Ebu Hanife – život, moral, učitelji, učenici i poltika, Imam Ebu Hanife i njegov doprinos usuli-fikhu i fikhu, Ebu Hanife i akaid, Ebu Hanife i hadis i Ebu Hanife u Bosni i Hercegovini. Urednici ovog izdanja su hadiz dr. Elvir Duranović i hafiz dr. Sumeja Ljevaković – Subašić. Ovaj zbornik prelazi pet stotina stranica i smatra se do sada najobimnijim štivom o ovom muslimanskom velikanu na bosanskom jeziku.

Promociju u Bihaću su organizirali Muftijstvo bihaćko u saradnji sa Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka.