Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica.

2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelantosti

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP „Veterinarska stanica“ doo Bihać.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama usklađivanja organizacije JP Veterinarska stanica Bihać d.o.o.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Bihaća.

6. Prijedlog Rješenja o odbijanju žalbe Gradske izborne komisije Bihać

7. PrijedlogZaključka o davanju saglasnosti na konačno imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Bihać

8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste promjenljivih članova Komisije za koncesije USK-a za područje grada Bihaća

9.a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.-30.06.2017. godine
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01.01.-30.06.2017.godine

10. Izvještaj o radu Mjesnih zajednica. za 2016. godinu

11.a) Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać
b) Program rada i Finansijski plan za 2017.godinu JU „Kulturni centar“ Bihać

12. Program rada i finansijski plan za 2017.godinu JU „Gradska galerija“ Bihać

13. Program rada i Finansijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Bihać za 2017.godinu

14. Program rada i finansijski plan JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać za 2017.godinu