Predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona sudjeluju u radu konferencije “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH – ka suštinskom partnerstvu”.

Cilj konferencije je stvoriti forum za predstavnike općinskih/opštinskih i kantonalnih vlasti, NVO-a, medija i međunarodnih organizacija u BiH posvećen praksama učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou, identificiraju olakšavajuće i otežavajuće faktore, te predlože realne korake ka stvaranju najboljih metoda uključivanja građana u odlučivanje.

– Uključivanje građana u odlučivanje dovodi do boljih odluka i do kvalitetnijih javnih usluga. Zato je Ministarstvo pravosuđa i uprave Vlade USK aktivno uključeno u ovaj projekat i prakse koje ovaj Kanton trenutno ima, predstavio je, u ime Ministarstva, glavni kantonalni upravni inspektor Aladin Ćehić. Težimo ka prepoznavanju najboljih praksi i iznalaženju efikasnih metoda za aktivno angažovanje građana u proces odlučivanja što je i temelj demokratskog društva, kaže Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave.