Na području USK-a Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice osiguralo je izgradnju 95 stambenih jedinica u četiri jedinice lokalne samouprave. Najveći podprojekt je u gradu Bihaću gdje se u MZ Ribić-Orljani izvode završni radovi na zgradi sa 38 stambenih jedinica. Ukupna vrijednost je 2,5 miliona maraka bez PDV-a, koji ide iz ‘CEB II’ programa…

Regionalni program stambenog zbrinjavanja u našoj zemlji nakon 10 godina od potpisivanja završava se sredinom naredne godine. Razvojna banka Vijeća Evrope kroz donatorska i kreditna sredstava za ovu namjenu osigurala je 140 miliona maraka a cilj je zatvoriti kolektivne centre u BiH u kojima borave lica sa statusom raseljenih osoba.

Nakon što je nedavno 12 porodica dobilo ključeve svojih stanova u Bosanskoj Krupi, naredne godine trajno rješenje stambenog pitanja trebalo bi biti i za korisnike u Ključu, Velikoj Kladuši i Bihaću. Ukupni fond za ovu namjenu u USK je 6,7 miliona maraka.

(rtvusk.ba)