Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Drvoseči upala sekira u reku, a na njegove tužbalice pojavi se Bog, pruži mu zlatnu sekiru i upita:

– Je li to tvoja sekira?

– Ne, nije.

Bog sledećeg trena pruži srebrnu sekiru i upita:

– Je li to tvoja sekira?

– Ne, nije.

Na kraju, Bog mu ponudi običnu sekiru i za nagradu za iskrenost dozvoli mu da zadrži sve tri ponuđene sekire.

Jednog dana drvoseči upadne žena u reku, a na njegovo zapomaganje, pojavi se Bog i donese Jennifer Lopez.

– Je li ovo tvoja žena?

– Da, da! – odvrati drvoseča.

Bog se razljutio:

– Lažljivče! Varalico!

Na to mu drvoseča odgovori:

– Oprosti, Bože, ali da sam rekao da nije, onda bi mi nudio Pamelu Anderson, pa onda tek moju pravu ženu i na kraju bi ih morao sve tri zadržati. Ali ja sam siromašan, ne mogu ih sve tri izdržavati!

Pouka priče: kad god muškarci lažu, to je uvek iz plemenitih pobuda!