Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Po prvi put nagrađen je projekat iz Bosne i Hercegovine i to kolegij Dizajn i kriza kojeg je osmislio nastavnik Tekstilnog odsjeka u Bihaću Irfan Hošić. Pored niza pripremnih aktivnosti kao što su studijska putovanja ili nabavka literature namijenjene studentima, ova nagrada podrazumijeva financiranje gostujućih predavača. Među prvim gostujućim predavanjima bilo je predavanje Katarine Nine Simončič, docentice sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom “Modni dizajn i kriza. Historijska perspektiva”.

Simončič je govorila o aspektima krize u kontekstu razvoja dizajna sa naglaskom na početak 20. vijeka i tokom zgusnutih zbivanja oko dva svjetska rata. Tokom jednosatnog predavanja održanog na Tekstilnom odsjeku 9. marta 2017. godine studenti Tekstilnog odsjeka ali i šira javnost koja je bila zainteresirana za ovu temu, slušali su o razigranim i dosjetljivim razvojnim gibanjima modnog dizajna pod utjecajem političkih, privrednih i tehnoloških kriza te kako je opterećen socijalnim okolnostima modni dizajn pronalazio nove puteve kreativnog promišljanja i inovativnog pristupa.

Zahvaljujući saradnji sa video produkcijom Abc.ba ovo predavanje ostalo je zabilježeno i dokumentirano za nove generacije studenata ali i za istraživače koje se bave ovom tematikom. Time je zasigurno definiran jedan novi standard na Univerzitetu u Bihaću a koji se tiče dokumentiranja i arhiviranja predavanja kao nastavnog materijala za buduće generacije i širu publiku.