Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Vlada Federacije BiH na današnjem nastavku 100. sjednice u Sarajevu usvojila je Odluku o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera „ Kapitalni transferi javnim preduzećima –Unapređenje avio prometa u F BiH –JP Aerodrom Bihać“.

Prema riječima ministra Šemsudina Dedića, usvojenom Odlukom, obezbijeđena su sredstva u iznosu od dva miliona KM, koja će , kako je navedeno u Odluci, biti utrošena za projektnu dokumentaciju aerodroma (500.000 KM), ograđivanje poletno-sletne staze i pratećih objekata (400.000 KM), izgradnju pristupne ceste (400.000 KM), izmještanje postojećih objekata (500.000 KM) i dobijanje atesta,dozvola i licenci (200.000 KM).

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši nadzor o utrošku sredstava, odnosno potpisivanje ugovora kojim će se urediti način prijenosa sredstava,postupka javne nabavke i izvještavanja o utrošenim sredstvima.

„Hvala članovima Vlade F BiH koji su podržali ovu Odluku i odobrili dva miliona KM za bihaćki aerodrom i ovo je prvi korak u realizaciji projekata o kojem se godinama priča. Sada prelazimo sa riječi na djela i nadam se vrlo brzo realizaciji odobrenih sredstava i početnom uređenju prostora u i oko aerodroma u Golubiću. Naravno, pred nama je dosta posla oko izgradnje ovog za Bihać i USK-a, strateškog projekta, ali bitno je da smo konačno stvari pokrenuli sa mrtve tačke „-istakao je ministar Dedić.