Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Vlada Unsko- sanskog kantona, na sjednici, održanoj danas u Bihaću, dala je saglasnost na Plan i program rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać za 2023. godinu.

Planom i programom rada sa finansijskim planom JU Direkcija regionalnih cesta USK za 2023.godinu planirano je:

  • osigurati kontinuitet redovnog održavanja cesta (u ljetnom i zimskom periodu) i zamjene saobraćajne signalizacije i opreme na temelju zaključenih okvirnih sporazuma i ugovora za period 2022- 2026.godina; pokretanje postupka javne nabavke radova redovnog održavanja na regionalnoj cesti R-401a za period 2022-2026. godina ukupne procijenjene vrijednosti 260.640 KM, a za šta su sredstva osigurana kroz ukupni planirani iznos za ove radove u 2023.godini od 2 miliona KM;
  • pokretanje postupka nabavke saobraćajne signalizacije i opreme prema projektu na šest regionalnih cesta; nastavak aktivnosti radi ishodovanja potrebnih dozvola kod nadležnih institucija za izvođenje radova izgradnje te sanacije odrona i klizišta, vršenje otkupa zemljišta na već postojećim cestama prema zahtjevima stranaka, odnosno na regionalnim cestama na kojima je izvršena faktička eksproprijacija bez prethodno provedenog postupka,
  • okončanje postupaka nabavke usluga projektovanja i revizije i njihova realizacija u 2023.godini, okončanje ugovorenih radova vanrednog održavanja i rehabilitacije regionalnih cesta po zaključenim ugovorima iz 2022.godine; pokretanje postupka nabavke radova izgradnje pješačkih staza i potpornog zida na regionalnoj cesti R- 404a te ostale aktivnosti. Ukupno planirani prihodi za 2023. godinu iznose 11. 230. 000 KM uključujući tu i 1.565.000 KM prenesenih sredstava iz prethodne godine, navedeno je u Planu Direkcije za ceste.

Većinom glasova, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Policijskog odbora te Odluku o uspostavljanju novog sastava Policijskog odbora. Policijski odbor je nadležan za preispitivanje svih žalbi koje predviđa Zakon o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona, kao i bilo koje druge odluke ili radnje poduzete ili ne poduzete od strane policijskog organa koje se odnose na status policijskih službenika i kandidata u procesu odabira kadeta, u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i podzakonskim aktima.

Na današnjoj sjednici članovi Vlade Kantona razmatrali su i prihvatili Izvještaj o utrošku dijela sredstava po odluci o usvajanju Programa utroška „Subvencija za izgradnju poduzetničke infrastrukture” iz Budžeta USK-a -Ministarstva privrede za projekat -Poslovna zona Goričani u Bosanskom Petrovcu te izvještaje o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida za 2022. godinu te u Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, imenovan je privremeni Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona.