Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Za službenike u ministarstvima i Vladi USK koji rade na pitanjima iz Upitnika koji je EU dostavila BiH, danas je održan radni sastanak gdje su mogli dobiti konkretne odgovore i pojašnjenja za nedoumice koje nailaze u ovom procesu.

Sastanku je prisustvovala i Tamara Mazal koja je u Vladi  RH  aktivno radila na ovim poslovima pri ulasku ove zemlje u EU.

Direkcija za EU integracije  koja koordinira cijeli  proces ulaska BiH u evropsku porodicu  Vladi USK u petom mjesecu  2016. godine dostavila je  listu potencijalnih pitanja, koja su urađena  po uzoru na ona za Crnu Goru i Srbiju, dvije posljednje zemlje sa statusom  kandidata za članstvo u EU. Od tada pa do kraja godine službenici u različitim ministarstvima intenzivno su radili na odgovorima što je i USK  dovelo u sami vrh po spremnosti za  dostavljanje odgovora  na pitanja iz 35 poglavlja.

BiH,  iako ustavno drugačije uređena zemlja što usložnjavlja cijeli put pristupanja EU, u pitanjima na koje mora dati odgovore dosta sličnosti ima sa RH koja je u 2013. pristupila Uniji, što je bio i razlog da ovom sastanku prisustvuje i Tamara Mazal koja je na ovim poslovima u Vladi RH bila angažirana skoro 15 godina.

Odgovore  na pitanja iz Upitnika  koji je BiH formalno dobila  u decembru prošle godine, Vlada USK mora dostaviti do kraja janura.U cijeli proces uključeni su i predstavnici sudova, Kantonalnog tužilaštva, zdravstvenih ustanova kao lokalnih zajednica. Kako je riječ o poslu za cijelu BiH, a ne njene pojedine segmnete, bilo bi požljeno da svi tome pristupe s potrebnom ozbiljnošću kako bi BiH dobila status kandidata, piše RTVUSK.