Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Vlada USK na 55. sjednici utvrdila je Prijedlog Zakona o državnoj službi u USK i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Usvojen je konsolidovani finansijski izvještaj budžeta USK za 2016.godinu, te između ostalih izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Bihaću za prošlu godinu.

Ova pravosudna institucija i u 2016.godini nastavila je trend uspješnog radai uprkos činjenici da nemaju dovoljan broj sudija, te da je od postojećih 17, 14 sudija efektivno radilo. Ostvarena je kolektivna norma od skoro 140% , dok je predsjednica Kantonalnog suda Fata Nadarević , za ne povjerovati, normu prebacila pet puta.

Vlada USK utvrdila je danas Prijedlog Zakona o državnoj službi u USK i uputila ga Skupštini u dalju proceduru. Zakonom je predviđena još veća depolitizacija državni službi, ali i nova normativna rješenja kada je u pitanju prijem novih državnih službenika.

Na prijedlog Ministarstva finansija prihvaćen je i konsolidovani finansijski izvještaj budžeta USK za 2016.godinu. Konstatovano je da je u prošloj godini ostvaren tekući suficit od 1,2 miliona maraka, a da su sve neizmirene obaveze preko 86 miliona maraka.

Članovi Vlade razmatrali su i prihvatili nekoliko izvještaja o radu u prošloj i programa rada za ovu godinu, od kojih je najviše interesa privukao izvještaj Kantonalnog suda Bihać koji je uz nedovoljan broj sudija, i sa efektivnim radom 14 od ukupno 17 zaposlenih sudija, ostvario kolektivnu normu od 139%. Vrijedno divljenja i hvale je norma predsjednice suda Fate Nadarević od 509%.

Do okončanja procedure imenovanja kantonalnog pravobranioca, a u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, Vlada je danas za vršioca dužnosti kantonalnog pravobranioca imenovala Aidu Đulić. Imenovanje se odnosi na dva mjeseca u toku kojih bi, prema očekivanjima, Skupština USK trebala imenovati pravobranioca.