Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Dana 21.04.2017.godine Vlada Unsko-sanskog kantona je na prijedlog Razvojne agencije USK, po prvi put od 2014 godine usvojila Program javnih investicija za period 2017-2019 koji ce biti upucen prema Vladi FBiH.

Ukupna vrijednost projekata je 329.856.130 KM, od kojih je 16 u implementacji, 112 u statusu kandidiran, 11 završenih projekata, te 3 otkazana projekta.

Odluku o postupku bodovanja i utvrđivanju rang liste je donijela Kantonalna komisija za izradu Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona koju čine predstavnici ministarstva u Vladi Unsko-sanskog kantona, predstavnik Saveza općina i gradova FBiH i predstavnik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

Podnosioci projekata u Program javnih investicija za period 2017-2019 su kantonalna ministarstva, općine/grad, kao i javne ustanove i institutcije.

Program javnih investicija uveliko ovisi o kvaliteti strateškog planiranja i kapacitetu institucija za kvalitetno utvrđivanje i formulaciju razvojnih projekata i planiranje rashoda.”Posebnu pažnju potrebno je posvetiti izvorima finansiranja iz EU fondova, ostalih donatorskih fondova i obezbjeđenju sredstava kroz javno-privatno partnerstvo” kaze nam Samir Jodanovic, direktor RAUSK-a.Program javnih investicija treba dalje unaprijeđivati kroz:1. Uključivanje svih ministarstva, kantonalnih javnih ustanova i poduzeća u pripremu projektnihl aplikacija;

2. Unaprijeđenje kompetencija državnih službenika za pripremanje projektnih aplikacija (tekstualno i finansijski po svim pitanjima);

3. Unaprijeđenje kvalitete projektnih prijedloga, koje podnose institucije za finansiranje iz budžeta, kredita i donatorskih sredstava uključujući IPA

4. Utvrđivanje prioritetnih programa i projekata (ministarstva) i njihovo rangiranje unutar ministarstava;

5. Usaglašavanje Programa javnih investicija s procesom pripreme budžeta i povećanje kapaciteta institucija ka pružanju kvalitetnih inputa u primjeni novog sistema budžetskog planiranja;

6. Uspostavljanje veza između ključnih procesa vezanih za planiranje optimalne alokacije sredstava za javne investicije, strateško planiranje i budžetiranje;

7. Povećanu kontrolu nad provedbom projekata uključujući i informacije o finansijskom upravljanju projektima;

8. Dalji razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacionog sistema za upravljanje javnim investicijama – PIMIS u pravcu povezivanja ministarstava i u pravcu izgradnje softvera.

Usvajanje ovog PJI 2017-2019 je takodjer i uslov kako bi otpoceli novi ciklus unosa projektnih prijedloga za period 2018-2020.