Usljed novih padavina koje su registrirane u proteklim danima u porastu su svi vodotoci u Bosni i Hercegovini.

Tako je nivo rijeke Sane veći za čak 60 centimetara nego što je bio prije dva dana i sada iznosi 215 centimetara u Sanskom Mostu. Kritična tačka za rijeku Sanu je, inače, 380 centimetara.

U blagom porastu je i nivou rijeke Une i prema najnovijim mjerenjima iznosi 64 centimetra, što znači da je porastao za desetak centimetara nego što je bio proteklih dana. Inače, kritična tačka za Unu je 100 centimetara.

Raste i nivo rijeke Miljacke, pa je tako u Sarajevu (Ćumurija) izmjereno 106 centimetara.

Iako ima tendenciju prognoziranog rasta, nivo rijeke Bosne (Reljevo) je manji za tri centimetra nego što je bio proteklih dana, ali je za dvadesetak centimetara veći u Zenici nego ranije i sada iznosi 156 centimetara.

U porastu je i rijeka Jala za šest centimetara te prema najnovijim mjerenjima ima nivo od 51 centimetar u Tuzli.